Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

szeptember 28. napján 13.00 órakor megtartott

nyilvános ülésére

 

Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

 

Napirendi javaslat: 

 1. Jelentés a községi strand 2023. évi vendégforgalmi adatairól, a kiadás és bevétel főbb mutatóiról

Előadó: Véghelyi Róbert ügyvezető

 1. Balatonberény község Bokrosi út déli oldala mentén fekvő 059/44 hrsz-ú ingatlan visszasorolása zöldterület-közpark (Z-kp-2) övezetből kertvárosias lakóterület (Lke-9) építési övezetbe című telepítési tanulmányterv elfogadásáról, a településrendezési eszközök és településképi dokumentumok módosításának megalapozásához

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. VP6-7.2.1.1-21 pályázati támogatással megvalósuló „Balatonberény, Mise u. felújítása” című beruházásban támogatási előleg lekérése tárgyában

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. A Rozmaring utca útburkolat felújítása lakossági kezdeményezésre, döntés útépítési együttműködésről szóló önkormányzati rendelet előkészítéséről

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. Tájékoztató településrendezési szerződést előkészítő egyeztetésről

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. Forgalomképes önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. A Balatonberényi Művelődési Ház és Községi Könyvtár téli nyitvatartási rendjének meghatározása

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. Gyermekétkeztetési hozzájárulás

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. Tájékoztató az NHSZ Zöldfok Zrt. felperesnek 56 települési önkormányzat alperes elleni peréről

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. Egyebek

 

A napirend fontosságára tekintettel megjelenésükre feltétlenül számítok.

 

Druskoczi Tünde sk.
polgármester

Kapcsolódó oldalak