Tisztelt Szülők!

A Csicsergő Tagóvodába való beiratkozás időpontjai:

2023.április 21.12:00-16:00

2023.április 24. 8:00-12:00

Az óvodai beiratkozás helyszíne: 8649 Balatonberény Kossuth Lajos u. 4. sz. alatti Óvoda épülete

Felhívjuk a 2020. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint gyermekük számára

az óvodába járás napi 4 órában kötelező!

Bemutatandó dokumentumok:

 

Kérjük, hogy a kitöltött és mindkét szülő által aláírt felvételi jelentkezési lapot és a szülői felügyeletre vonatkozó lapot, valamint a szükséges dokumentumokat a beiratkozásra hozzák magukkal! A dokumentumok letölthetők a www.balatonbereny.hu oldalról.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2022. május 25-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.

Bálint Andrea Ildikó

tagintézmény-vezető

Dokumentumok, csatolmányokKapcsolódó oldalak