Balatonberény Község Önkormányzat Polgármestere (Kiíró) a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 11/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése alapján pályázatot ír ki a  Balatonberény Község  Önkormányzat közigazgatási területén működő, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek rendezvényeinek és működésének 2024. évi támogatására. 

 1. A civil szervezetek működésével kapcsolatos költségek különösen:
 2. a) üzemanyagköltségek, fellépő ruházat, sportmez, cipő, sportszerek, nyomtatvány, irodaszer, nevezési díj,
 3. b) fenntartási és üzemeltetési anyagok: a működési célt szolgáló bármely berendezés vagy gép használatához szükséges egy éven belül elhasználódó anyagok, irodai eszközök,
 4. c) egyéb anyagköltség (kiállításhoz szükséges anyagok, dekoráció, rendezvényhez, programokhoz szükséges nyersanyagok, eszközök)
 5. d) javítás, karbantartási költségei
 6. e) posta, telefon és kommunikációs költségek,
 7. f) kiadványok, plakátok, szórólapok előállításának költségei,
 8. g) helyiségek bérleti díja
 9. h) bankköltségek
 1. A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. február 15. (csütörtök) 16 óra. Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a ”Pályázati felhívást”, a pályázat benyújtási határidő lejártáig, indokolási kötelezettség nélkül visszavonja. A visszavonást a Kiíró írásbeli értesítéssel hozza a Pályázók tudomására. A Kiíró a Pályázókkal szemben semmilyen felelősséget nem vállal a visszavonásból származó következményekért.
 1. A pályázat benyújtásának módja: személyesen, postai úton, vagy e-mailben a bbereny@balatonbereny.hu címre.
 1. A pályázat személyes vagy postai úton történő benyújtásának helye: Balatonberény Község Önkormányzata (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.)
 1. A pályázat benyújtására jogosultak köre: Balatonberény közigazgatási területén bejegyzett és működő civil szervezetek.
 1. A pályázat tartalmi elemeit a pályázati adatlap tartalmazza. A pályázati adatlapot és csatolandó dokumentumait a 11/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza. A rendelet megtekinthető és a pályázati adatlap letölthető a következő linken: https://or.njt.hu/eli/v01/731443/r/2015/11
 1. A pályázatok hiánypótlására: A felhívást követő 5 munkanap áll rendelkezésre.
 1. Pályázatok elbírálása: A képviselő-testület a pénzügyi bizottság javaslata alapján 2024. március 31-ig dönt a rendelet 7.§(2) bekezdés szerinti szempont rendszerek figyelembe vételével.

A  pályázat elbírálásának szempontjai:

 1. a) az évente rendezett programok, rendezvények száma,
 2. b) a programon, rendezvényen résztvevők száma,
 3. c) a helyi lakosok aránya a résztvevőkhöz viszonyítva a helyben megvalósuló rendezvényeken,
 4. d) a megvalósításhoz a pályázó mekkora önerővel rendelkezi,
 5. e) előnyt élvez az a pályázó, ahol a támogatottak több mint fele, helyi lakos.

Nem részesíthető támogatásban az a civil szervezet, amely

 1. a) a benyújtott pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 2. b) a pályázati dokumentáció nem tartalmazza az 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottakat,
 3. c) az előző évben kapott támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,
 4. d) az előző évben kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérően használta fel,
 5. e) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,
 6. f) a hiánypótlást határidőre nem teljesíti,
 7. g) a támogatást kérő tekintetében a Knyt 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

A pályázat kiírója a pályázatok elbírásánál előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik a pályázati adatlap benyújtásával egyidejűleg külön nyilatkozatban vállalják, hogy a támogatás évében megjelenő nemzeti és uniós pályázati lehetőségeket igénybe veszik, és arról a támogatás elszámolásakor beszámolnak, továbbá a tárgyévet megelőzően pályázatot nyújtottak be nemzeti vagy uniós pályázatokra, és működésükről rendszeresen tájékoztatták a nyilvánosságot.

 

Druskoczi Tünde sk.
polgármester

 

Kapcsolódó oldalak