Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII.14.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat a rendelkezésre álló 74 erdei m3 szociális célú tűzifa keretből egyszeri alkalommal térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Balatonberény községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Szociális célú tűzifára jogosult,
a) akinek a családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem a 91.200 Ft-ot,
aa) egyedülálló személy esetén a 102.600 Ft-ot,
ab) 70 év feletti házastársak vagy élettársak esetén a 105.450 Ft-ot,
ac) egyedülálló, 70 év feletti személy esetén a 108.300 Ft-ot nem haladja meg, és
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és erről nyilatkozik és
c) kérelmét 2023. szeptember 11. napjától 2023. október 12. napjáig benyújtja.

A fent meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez:
a) az aktív korúak ellátására,
b) az időskorúak járadékára,
c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Kivételes méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület a rendeletben meghatározott jövedelemhatárt meghaladó jövedelem esetén is megállapíthat szociális célú tűzifa támogatást.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.

Az egy személynek vagy családnak adható tűzifa legfeljebb 5 erdei m3 lehet.

A jogosult részére megállapított tűzifa térítésmentes kiszállításáról az önkormányzat a Településüzemeltetési Nonprofit Kft. útján gondoskodik legkésőbb 2024. február 15. napjáig.

A szociális célú tűzifa juttatás igényléséhez szükséges kérelem nyomtatvány átvehető a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén (Balatonberény, Kossuth tér 1. szám alatt).

Druskoczi Tünde
polgármester

Kapcsolódó oldalak