Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy a települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2023. április 8. napján hatályba lépett módosítása következtében ez évtől változtak az iskolakezdési támogatás igénylésére vonatkozó szabályok.

Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a Balatonberényben állandó lakóhellyel- vagy tartózkodási hellyel rendelkező – az általános iskola, középiskola nappali rendszerű oktatásában résztvevő – tanulók szülőjét, törvényes képviselőjét a szülő, törvényes képviselő kérelme alapján egyszeri iskolakezdési támogatásban részesíti, ha a családban az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28.500 Ft-nak) a négyszeresét, azaz 114.000 Ft-ot.

Az iskolakezdési támogatás összege 20 000 Ft.

A támogatás megállapításához az igényléskor be kell mutatni a gyermek lakcím igazolványát, továbbá be kell nyújtani a tanulói jogviszonyát igazoló iskolalátogatási igazolást, a család jövedelmeit igazoló iratokat, valamint a szálláshely-szolgáltatási tevékenységre-, és az abból szerzett jövedelemre vonatkozó nyilatkozatot.

A támogatási kérelmek elbírálása a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási Bizottság hatáskörébe került.

 Az iskolakezdési támogatás a bizottsági döntés közlését követő nyolc napon belül kerül folyósításra az önkormányzat házipénztárából történő kifizetés útján.

 A kérelem szeptember 1-től szeptember 30. napjáig nyújtható be.

 A határidő elmulasztása jogvesztő, azaz 2023. szeptember 30. napját követően támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

 Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem nyomtatvány a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén (Balatonberény, Kossuth tér 1. szám alatt) szerezhető be személyesen, vagy letölthető innen

Druskoczi Tünde
polgármester

Kapcsolódó oldalak