Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosította a községi strand működéséről szóló 4/2021.(V.19.) önkormányzati rendeletét, mellyel megszűntetésre került az üdülő tulajdonosoknak járó, 14 darab ingyenes fehér színű karszalag.

A módosítás értelmében az építményadót fizető adóalanyok – amennyiben az önkormányzat felé nem áll fenn adótartozásuk – az előző évben kivetett és befizetett építményadó 30%-ának megfelelő összegű kedvezményre jogosultak – választásuk szerint – egy darab szezonjegy vagy egy darab felnőtt havijegy árából.

A 2023. évben szerzett ingatlanok adóalanyai a 2024. évben kivetett és időarányosan befizetett építményadó összege alapján részesülnek a fenti kedvezményben.

A kedvezmény igénybevételéhez hivatalunk igazolást állít ki, melynek átvételére 2024. május 15. és július 31. között, ügyfélfogadási időben van lehetőség Balatonberény Község Önkormányzata titkárságán (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) személyesen – vagy írásos meghatalmazás csatolása esetén – meghatalmazott útján. A határidő jogvesztő.

A kiállított igazolás tartalmazza az adóalany által igénybe vehető kedvezmény 100.- Ft-ra kerekített összegét. A névre szóló igazolást a Községi Strand főbejárati pénztárában kell leadni a szezonjegy vagy a felnőtt havijegy megvásárlásakor.

A kedvezménnyel érintett jegyek megvásárlás után szabadon átruházhatók.

 

Druskoczi Tünde

polgármester

Kapcsolódó oldalak