Tájékoztatjuk a zártkerti lakosokat, hogy lomhulladékukat 2024. március 17-én a Balatonberény, Ady Endre utca déli végében (Szőlőhegy irányában) kijelölt területen helyezhetik el.

A lomhulladékot kizárólag a fent megjelölt napon és helyre szíveskedjenek kihelyezni, ügyelve arra, hogy az a gyalogos és gépjárműforgalmat ne akadályozza.

A PELSO-KOM Nonprofit Kft a lomtalanítás során kizárólag a jogszabályban meghatározott nagydarabos háztartási lomhulladékot szállítja el.

Lomhulladék, melyet ELSZÁLLÍTANAK:

Nagyobb méretű, hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak és eszközök, melyek a rendszeres vegyes kommunális hulladékgyűjtés alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetők el a gyűjtőedényzetben.

Nem tartozik a lomtalanítás tárgykörébe, ezért NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:

Kapcsolódó oldalak