Balatonberény Község Bokrosi út déli oldala mentén fekvő 059/44 hrsz-ú ingatlan visszasorolása zöldterület-közpark (Z-kp-2) övezetből kertvárosias lakóterület (Lke-9) építési övezetbe, valamint a 11/38 hrsz-ú piactér területének rendezése a településrendezési eszközökben

 

 Tájékoztatjuk Balatonberény Község lakosságát, Balatonberény Község közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyeket, székhellyel, telephellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezeteket, Balatonberény Község közigazgatási területén működő érdekképviseleti szerveket és civil szervezeteket, hogy Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonberény Község Településrendezési Eszközeit módosítani kívánja Balatonberény Község Bokrosi út déli oldala mentén fekvő  059/44 hrsz ingatlan visszasorolása zöldterület-közpark (Z-kp-2) övezetből kertvárosias lakóterület (Lke-9) építési övezetbe, valamint a 11/38 hrsz piactér területének rendezése a településrendezési eszközökben érdekében.

A nyilvánosság tájékoztatása és a vélemények, észrevételek megismerése érdekében az eljárás során a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 22/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV.27.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak figyelembevételével a tájékoztatás, véleménynyilvánítás és egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható, ezért Balatonberény Község Önkormányzata személyes megjelenést igénylő lakossági fórumot nem hirdet meg.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelet és a módosítás partnerségi tervdokumentációja a megnevezésre kattintva megtekinthető.

Balatonberény Község Településrendezési Eszközeinek módosítása partnerségi tervdokumentációjával kapcsolatos véleményeket és észrevételeket e-mailen a Polgármesterhez címezve a polgarmester@balatonbereny.hu címre kérjük megküldeni.

 

A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2024. március 15.

 

 Balatonberény, 2024. február 29.

Druskoczi Tünde s.k.
polgármester

Dokumentumok, csatolmányokKapcsolódó oldalak