BALATONBERÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA
a 7. sz. főút menti területen
a 68 sz. főút Böhönye – 7 sz. főút közötti szakasz fejlesztése érdekében
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás

Tájékoztatjuk Balatonberény Község lakosságát, Balatonberény Község közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyeket, székhellyel, telephellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezeteket, Balatonberény Község közigazgatási területén működő érdekképviseleti szerveket és civil szervezeteket, hogy Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 144/2023. (VIII.10.) számú képviselő-testületi határozatában döntött Balatonberény Község Településrendezési Eszközeinek módosításáról a 68. sz. főút Böhönye – 7 sz. főút közötti szakasz fejlesztése érdekében.

A nyilvánosság tájékoztatása és a vélemények, észrevételek megismerése érdekében az eljárás során a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 22/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV.27.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak figyelembevételével a tájékoztatás, véleménynyilvánítás és egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható, ezért Balatonberény Község Önkormányzata személyes megjelenést igénylő lakossági fórumot nem hirdet meg.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 22/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelet és a módosítás partnerségi tervdokumentációja a megnevezésre kattintva megtekinthető.

A 68. sz. főút Böhönye – 7 sz. főút közötti szakasz fejlesztése érdekében Balatonberény Község Településrendezési Eszközeinek módosítása partnerségi tervdokumentációjával kapcsolatos véleményeket és észrevételeket e-mailen a Polgármesterhez címezve a polgarmester@balatonbereny.hu címre kérjük megküldeni.

A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2023. november 4.

Balatonberény, 2023. október 20.

Druskoczi Tünde s.k.
polgármester

Dokumentumok, csatolmányokKapcsolódó oldalak