1/2024. önkormányzati rendelet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

14/2023. önkormányzati rendelet az útépítési együttműködésről

13/2023.önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa juttatásáról

12/2023. önkormányzati rendelet az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

10/2023.ör. az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

5/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

3/2023.(II.27.) ör. az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

22/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

21/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temető rendjéről

20/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

16/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete az időskorú lakosok egyszeri önkormányzati támogatásáról

15/2022. (IX. 29.) ör. a szociális célú tűzifa juttatásáról

13/2022. (VIII. 16.) ör. a közterületek használatáról

12/2022. (VIII. 16.) ör. az államháztartáson kívüli forrásátadás és forrásátvétel szabályairól

9/2022. (V. 27.) ör. az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

8/2022. (V. 27.) ör. az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

3/2022. (II.25.) ör. a közösségi együttélés alapvető szabályairól

4/2022. (II.28.) ör. az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

15/2021.(XI.29.) ör. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

14/2021.(XI.29.) ör. a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

12/2021.(X.8.) ör. a szociális célú tűzifa juttatásáról

11/2021.(X.8.) ör. a jóléti célú lakossági támogatásokról

10/2021.(VIII.30.) ör. Balatonberény településkép védelméről

3/2021. (III.5.) ör. az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

17/2020. (IX.28.) ör. a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól

16/2020. (VI.26.) ör. az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

5/2020. (II.28.) ör. az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

8/2021.(V.19.) ör. az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

7/2021.(V.19.) ör. a települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

13/2019. (X.28.) ör. a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

10/2019. (V.30.) ör. az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

3/2019. (III.1.) ör. az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2/2019. (III.1.) ör. a sportról

1/2019. Önkormányzati rendelet a helyi építési szabályzatról

12/2018. (IX.28.) ör. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

7/2018. (V.31.) ör. az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

2/2018. (IV.3.) ör. az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

1/2018. (II.23.) ör. az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

14/2017. (XII.1.) ör. a helyi adókról

10/2017. (VII.26.) ör. a helyi népszavazásról

4/2021.(V.19.) ör. a községi strand működéséről

8/2017. (V.26.) ör. a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

7/2017.(V.26.) ör. a családi események során alkalmazandó engedélyezési eljárásról és szolgáltatási díjakról

6/2017. (V.26.) ör. az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

3/2017. (III.24.) ör. az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

9/2016. (IV.29.) ör. az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

4/2016. (II.26.) ör. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

11/2015. (XI.27.) ör. a civil szervezetek támogatási rendjéről

8/2015. (VI.26.) ör. a közterületek használatáról

7/2015. (V.4.) ör. az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

3/2015. (III.2.) ör. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

10/2014. (VIII.29.) ör. a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

4/2014. (V.5.) ör. az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

2/2014. (II.28.) ör. a díszpolgári cím, valamint a „Balatonberényért” Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről

1/2014. (II.28.) ör. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

26/2013. (XII.20.) ör. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

24/2013. (XII.20.) ör. az egészségügyi alapellátási szolgáltatás körzeteiről

23/2013. (XII.20.) ör. a temető rendjéről

15/2013. (IX.13.) ör. a közterület filmforgatás célú hasznosításáról

11/2013. (V.2.) ör. az önkormányzati vagyongazdálkodásról

8/2013. (III.29.) ör. a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról

1/2013. (I.11.) ör. a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

15/2009. (IX.2.) ör. a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével kapcsolatos önkormányzati rendeletek harmonizációjáról

12/2009. (VII.8.) ör. Balatonberény község jelképeiről és a jelképek használatáról

2/2005. (II.3.) ör. a talajterhelési díjról

Kapcsolódó oldalak