A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai( név, formátum, az adatkezelés célja,jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén kérdőív kitöltendő), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 65 § (1) szerinti azonosító adatai, a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Nyilvántartás Jogszabályi hivatkozás
Közszolgálati nyilvántartás

Létszám, – és álláshely nyilvántartás, munkaügyi nyilvántartások

(foglalkozás, végzettség, nyelvtudás, címek, stb.)

– 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

– 2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A szabadság, és a munkából történő távollétek
  • 2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről
  • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
Munkaidő-kedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások
  • 2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Juttatásokkal kapcsolatos nyilvántartások
  • 2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről
Vagyonnyilatkozat 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
Magánszálláshely közhitelű hatósági nyilvántartása A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X. 20.) Korm. rendelet
Közbeszerzések nyilvántartása A közbeszerzésekről szóló 2015 évi CXLIII. törvény
Vagyonkataszter nyilvántartása Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX törvény 110.§ (1) bekezdés
Szociális ellátások nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18.§
Gyámügyi ellátások nyilvántartása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 138.§
Nyilvántartás a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyekről A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003.(X.28.) Korm rendelet 14.§ (1) bekezdése
Méhnyilvántartás A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003.(VI.27.) FVM rendelet
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 146/1993.(X.26.) Korm. rendelet 1992. évi. LXVI. törvény végrehajtásáról

Anyakönyvek, anyakönyvi kivonatok nyilvántartása (elektronikus úton ASZA rendszer)-,

– anyakönyv típusonként ügyiratok nyilvántartása(ASZA rendszerben

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet.

ONKADO nyilvántartás Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Befektetett eszközökhöz kapcsolódó analitikus nyilvántartások

Készletekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások

Függő, átfutó kiegyenlítő és továbbadási célú kiadásokhoz-bevételekhez vezetett analitikus nyilvántartások

Kötelezettségvállalás analitikus nyilvántartása

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Kapcsolódó oldalak