Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület

Telefon: 70/3395603
E-mail: tilesch.jozsef@gmail.com

Székhelye: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1
Levelezési cím: 8649 Balatonberény, Szabadság u. 20
Bankszámla száma:ERSTE Bank:11600006-00000000-41141427
Adószám: 18786260114

Vezető tisztségviselők:

Tilesch József elnök
Ujj Imre elnökhelyettes
Megyeri Gyuláné titkár
dr. Zsoldos Miklósné
Szakál Ferenc
A Nyugdíjas Egyesület Balatonberény közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el. Az egyesület önkormányzati elven működő önszervező, egyeztető, érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az Egyesület önálló jogi személy. A Nyugdíjas Egyesület Balatonberény megalakulását a Balatonberényi Nyugdíjasklub határozta el 2008. évben. Az Klub tagjai felvállalták, hogy folytatják az 1993. évben létrejött szervezet céljait, megőrzik hagyományait.

Az Egyesület célja:

Aktivizálja a nyugdíjas, illetve az időskorú embereket, erősítse közösségi kötődésüket, benntartsa, illetve újra bekapcsolja őket a társadalom vérkeringésébe. Feladata ezen emberek elérése, megszólítása, önkéntes tevékenységekbe való belevonása, emberi és állampolgári jogaiknak védelme, érdekeik képviselete, társadalmi megbecsülésük erősítése. Tagságával aktívan és tevékenyen részt venni lakóhelye életében, annak rendezvényein és programjain.

Ennek érdekében:

Egészségmegőrző, betegségmegelőző, ismeretterjesztő, felvilágosító és rehabilitációs tevékenységet végez.
Segíti az időskorúak amatőr kulturális mozgalmát, támogatja kulturális rendezvények, hasznos szabadidős programok szervezését.
Tevékenységével részt vesz az egészséges életmód elősegítése, az egészségügyi és szociális ellátás, a közművelődés tennivalóinak ellátásában.
Kezdeményezi és támogatja a nyugdíjasok összefogását az őket tömörítő klubokkal, körökkel és egyéb szervezetekkel.
Pályázatokon vehet részt.

Kapcsolódó oldalak