Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Telefon: 70/ 342 6827
E-mail:

Tisztségviselők:

Hetyei András – elnök
Kiss Ferenc – tűzoltóparancsnok
Tilesch József – elnökhelyettes, csoportvezető
Horváth Imre – elnökségi tag
Gíber Tibor – elnökségi tag
Szekeres Emilné – elnökségi tag, csoportvezető
Tikos László Gábor – csoportvezető
Hótai Csaba – elnökségi tag, csoportvezető

A szervezet céljai, feladatai:

Működési körzetünkben járőrözéseket szervezünk és végzünk a bűnügyileg feltehetően fertőzött területek, veszélyeztetett személyek ingó és ingatlan vagyontárgyainak védelmére. A bűnmegelőzés és a vagyonvédelem érdekében a nyilvánosság eszközeinek felhasználásával propaganda tevékenységet fejtünk ki. A bűncselekmények megelőzése érdekében konkrét javaslatokat teszünk az önkormányzati, illetve a bűnüldöző szerveknek, jelezzük a bűnelkövetésre utaló körülményeket.

Feladatunk az ifjúság, a felnövekvő generációk egészséges testi-lelki fejlődésének erősítése. Együttműködünk, illetve tevékenységünket egyeztetjük, összehangoljuk a katasztrófavédelmi, környezetvédelmi és humanitárius feladatokat ellátó állami és társadalmi szervezetekkel. Vizsgáljuk és segítjük a tűzvédelmi szabályok betartását, közreműködünk a kárelhárításban, tűzoltásban és a tűzesetek körülményeinek felderítésében.

Kapcsolódó oldalak