Balatonberényben született 1936. február 1-én. Az általános iskolát Berényben kezdte, de édesapja a nagykanizsai postán kapott állást, így tanulmányait ott végezte. Nagykanizsán érettségizett az Irányi Dániel Gimnáziumban, 1954-ben. A veszprémi Vegyipari Egyetemre jelentkezett, de innen a pécsi Jogtudományi Egyetemre irányították. A jogot felvétele után három hónappal abbahagyta és Pécsett híradásipari szakképesítést szerzett 1956-ban, két év tanulóidővel. Később Budapesten a Puskás Tivadar Távközlési Technikum elvégzése után újabb érettségivel okleveles távközlési technikus lesz. Filozófiából is szerez végzettséget, illetve több szakirányú tanfolyamot is elvégez Budapesten, pl. átvitel, valamint távírótechnika. Első nap című költeményében így ír születéséről:

Első gyerekként születtem
szép Balatonberényben
a vízöntő jegyében.

Akkor harminchatot írtak
a nagy kalendáriumban
fény fürdött a petróleumban.

Február elseje volt
Havat söpört a szél
mondták, cudar volt a tél.

Azt nem tudom fáztam-e
éhségre sem emlékezem
nem is töprengek ezen.

Az 1956-os forradalom nagykanizsai eseményeiben részt vett, annak leverése után disszidálni készült, azonban végül a maradás mellett döntött, nem tudta elhagyni hazáját. Filozófiai tanulmányai során több publikációja is megjelenik különböző folyóiratokban. 1987-ben Jókai Annától veheti át a Berzsenyi-Helikon díjat, melyet a Berzsenyi Társaság által meghirdetett irodalmi pályázatra készített írásával nyert. Ez óriási motiváló erő volt számára, innentől kezdve sorozatosan jelennek meg kötetei. Jelenleg 49 önálló kötettel rendelkezik és több munkásságát méltató elismerést kapott.

Irodalmi tevékenysége sokrétű, verseskötetei mellett gyermekkönyveket is írt. Saját bevallása szerint munkásságára legnagyobb hatással barátja, Csányi László költő, író, szerkesztő volt. Emellett prózai munkáira Jókai Mór és Honoré de Balzac regényei gyakoroltak nagy hatást. 2016-ban, 80 éves korában újra ellátogatott szülőfalujába, Balatonberénybe, a tiszteletére rendezett író-olvasó talákozóra, ahol sok művét adományozta a községi könyvtárnak. Jelenleg Szekszárdon él és alkot.

A jelen írás Darvas Ferenc Utamra újra visszatértem című memoárkötete alapján készült.

Kapcsolódó oldalak