Az agárkosbor (Anacamptis morio)

Az agárkosbor (Anacamptis morio) az orchideafélék családjába tartozó növény. Szára 8 – 20 cm magas, kevés levelű, levelei lándzsásak, vagy keskenyek, visszás tojásdadok. Virágzata laza, rövid 6 – 10 virágú fürt. Virágai sötét vagy világosabb bíborszínűek, zöld erezettel, ritkábban rózsaszínűek, vagy fehérek. A virág lepellevelei az ajak kivételével rövidek, tompa sisakformára összeborulók, mézajka szélesebb, mint amilyen hosszú, bíbor ibolyaszínű, sötétebb pettyekkel. Virágzási ideje: április – május. Balatonberényen a falu nyugati határán fekvő volt marhalegelőn fordul elő, a nedves területeket és a réteket kedveli. Védett növény, eszmei értéke 10 000 forint.

A pókbangó (Ophrys sphegodes)

A pókbangó (Ophrys sphegodes) kosborfélék családjába tartozó 10 – 30 cm magasra növő virágos növény, rovarokra, vagy pókokra emlékeztető virágokkal, melyek célja a beporzását végző rovarok odavonzása. Virágain a mézajak kivételével rendszerint az összes lepellevél kopasz. A mézajak sötét, vagy vörösesbarna színezetű, bársonyos szőrzetű, rajta kopasz, fénylő H, vagy X alakú rajzolat látható. Április végén és májusban virágzik. Balatonberényben a falu nyugati határában lévő volt marhalegelőn fordul elő, a nedves területeket kedveli. Magyarországon az újkori lecsapolások miatt élőhelye beszűkült, ezért fokozottan védett növény, eszmei értéke 100 000 forint.

Kapcsolódó oldalak