Gergye kereszt

Az útmenti keresztállításnak Magyarországon több évszázados hagyománya van, valószínűleg már a középkorban is készültek, de a hazai virágkor a 18. és 19. századra esik. A Magyar Katolikus Lexikon szerint legtöbbször magánszemélyek adományaiból, vagy személyesen általuk készültek és szerepük a tájékozódás segítése, település és birtokhatárok jelzése, illetve fogadalmi volt. Balatonberény bel és külterületén több kőkereszt található, ezekről lesz szó a következőben.

Az egyik és egyben a legrégebbi kereszt a Nagy Mihály kereszt, mely nevét állítójáról kapta. 1817-ben készült és a Kossuth Lajos utca déli végén áll, jelenleg egy holland tulajdonú családi ház kertjében, mivel a „Mise-út” aszfaltozása idején arrébb kellett helyezni.

Benke kereszt

A Benke keresztet 1910-ben állították. Felirata: „Isten dicsőségére állíttatta id. Benke István és neje Böröcz Anna, ifj. Benke István és Benke Lajos 1910. A keresztet 1910. szeptember havában Szántó László tibériás pápai kamarás somogysámsoni esperes plébános szentelte fel. Ezt a keresztet később Sifter Ilona tataroztatta. Tantó Gusztáv végezte a munkálatokat 800.-Ft-ért. 1856-ban állították Gergye István, Viktor és Ferenc a Gergye keresztet, mely elhelyezkedése miatt „zsidó-dombi kereszt” néven is ismert. 1923-ban szentelte fel a község akkori plébánosa, Keller Lajos. A Kossuth Lajos utca 16. számú ház kertjében látható a Kiss Mihály kereszt 1907-ből, melynek állítási körülményeiről sajnos nem maradt fenn adat. Özv. Kiss Mihályné állítatta, még abban az évben felszentelték.

A Tóth keresztet 1929-ben állították Tóth János és neje, Mikola Erzsébet és a Szabadság utca 33. számú ház területén látható, még abban az évben felszentelte Barasits Sándor plébános. A falu külterületén, a szőlőhegyen is állnak kőkeresztek. Az első, amivel a faluból elinduló látogató találkozik a Fülöp kereszt, ami a Szabadság utca keleti végén áll az út szélén. 1902-ben állították Kovács Fülöp István és felesége, Ifi Anna. 1948-ban ismeretlenek baltával megrongálták, amit utána nem sokkal rendbehoztak. Egy másik Gergye kereszt 1900-ból a Döngös-völgy és a Marhanyelv közti területen található.

A somosi domb felőli Hegykapunál áll az Ángyán kereszt, melyet 1922-ben állítottak az Ángyán testvérek fogadalomból, mivel amikor a vitték a gabonát őrölni a keresztúri malomba, egyszer sem áztak el. Egy második Ángyán-kereszt található Ángyán Ferenc és Szalai Mária birtokán a berényi hegyen lévő pincéjüknél. Ez a legfiatalabb kőkeresztünk, 2001-ben szentelték fel.

Koruk és személyes kötődéseik miatt a kőkeresztek fontos szerepet töltenek be a berényiek, különösen az állíttatók utódainak életében, így méltó értékeink.

Kapcsolódó oldalak