Balatonberény központjában a községház előtt áll a helyi természetvédelmi értéknek minősített öreg kocsányos tölgy (Quercus robur), melyet Erzsébet – faként ismernek az idősebbek.

Neve alapján valószínűsíthető, hogy Erzsébet királyné (Sissi) halálakor ültették emlékfaként 1899 – ben. Darányi Ignác, akkori földművelésügyi miniszter 1898. november 19-én, Erzsébet napján körlevélben kérte az ország településeit, hogy faültetéssel emlékezzenek meg szeretett királynéjukról a következőképp:

„Mily szép és nemes elhatározás lenne a mai emlékezetes napon, mily igaz kifejezője lenne az országos gyásznak, ha hegyen és völgyön, a városok népáradata s csendes falvak egyszerű lakói közt szomorúfűz, terebélyes hárs, viharral dacoló tölgy és örökzöld fenyő hirdetné az Ő emlékezetét!”[1]

Sajnos a fa pontos korát nem tudjuk megállapítani, hiszen ez az évgyűrűk megszámlálásával lehetséges csak, ami viszont komoly sérülést, illetve a fa esetleges pusztulását is okozhatja. Kovács Ilona helytörténeti kutatótól tudjuk, hogy Hunyady Imre gróf gyengéd érzelmeket táplált a meggyilkolt királyné iránt, így valószínűleg boldogan tett eleget a miniszter kérésének. Tehát, ha elfogadjuk az ültetés dátumának 1899-et, akkor a fa 117 éves.

Kapcsolódó oldalak